inzicht en verandering

de koers

De Koers Online Coaching is een handelsnaam van De Koers Coaching & Advies

missie

De Koers Coaching & Advies houdt zich bezig met duurzame ontwikkeling van mensen en organisaties.

strategie

online coaching

Maar het staat ook voor een duurzame aanpak, door het coachen via internet plaats te laten vinden. Waardoor minder CO2 uitstoot plaatsvindt dan bij bezoeken van de coach. Daarnaast is er efficiencywinst door reductie van tijdsverlies ten gevolge van reistijd. Coaching wordt plaats en tijd onafhankelijk door het inzetten van internet, Skype en e-mail. Met onze online coaching kunt u iedere vorm van hulp ontvangen op de locatie die u wilt. Of u nu op zoek bent naar psychotherapie Roosendaal of persoonlijke coaching in Amsterdam, bij De Koers Coaching bent u aan het juiste adres.

duurzaamheidscoach

Duurzame ontwikkeling van organisaties vindt plaats door te coachen en adviseren bij de ontwikkeling van duurzaamheid in bedrijven en locale overheden. De Koers ondersteunt bedrijven bij het zichtbaar maken van duurzame ontwikkeling en initiatieven naar klanten, o.a. de overheid.

Over het zichtbaar maken van die duurzaamheid door de bedrijven en het beoordelen daarvan door de overheid blijkt in de praktijk nog veel onduidelijkheid te bestaan. De Koers helpt ondernemers en locale overheden hierbij. Evenals bij de coachingactiviteit wordt hierbij het Internet zoveel mogelijk ingezet als hulpmiddel.

De Koers biedt een duurzaamheidscan voor bedrijven en de mogelijkheid duurzame initiatieven van bedrijven te etaleren. Hiertoe wordt binnenkort de site www.deduurzaamheidscoach.nl ingericht.

duurzaamheid

De Koers Coaching & Advies streeft met haar concept van online coaching naar een substantiële bijdrage om duurzaam te ondernemen. Vanzelfsprekend zoekt De Koers daarbij naar manieren om ook in alle andere facetten van haar bedrijfsvoering duurzaam te zijn. Zo wordt groene stroom gebruikt en wordt gestreefd naar een ‘paperless office’. Het gebruik van papier wordt geminimaliseerd door zo veel mogelijk digitaal te communiceren en te archiveren. Daar waar papier gebruikt wordt is dat papier met ECF-keur. Dit betekent ook dat klanten zoveel mogelijk digitaal offertes ontvangen en dat werkzaamheden ook digitaal gefactureerd worden. Door ‘lean’ te werken wordt de milieubelasting geminimaliseerd.

vertrouwelijkheid van uw gegevens

Coaching en advies zijn diensten die gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen. Een belangrijk aspect daarbij is dat gegevens en informatie (veelal ook persoonlijke informatie) die tijdens de dienstverlening ter beschikking van de coach/adviseur komen, ook vertrouwelijk blijven. Daarom werkt De Koers Online Coaching niet met online chat of een online dossier van haar klanten. De beveiliging daarvan is moeilijk te garanderen. De gegevens die in ons bezit komen, blijven offline.

De IT-infrastructuur van De Koers is voorzien van een deugdelijke en up-to-date firewall en virusprotectie (wij werken met AVG Internet Security) en er worden wekelijks back-ups gedraaid. Na een coachingtraject worden alleen die gegevens die relevant zijn voor de bedrijfsvoering van De Koers bewaard (offerte, contract, facturen). Alle persoonlijke gegevens van gecoachte klanten worden van het systeem verwijderd, tenzij anders afgesproken i.v.m. bijvoorbeeld een vervolgtraject.

Daar waar de opdrachtgever een andere rechtspersoon is dan de gecoachte, wordt persoonlijke informatie van de gecoachte alleen ter beschikking van de opdrachtgever gesteld als de gecoachte daar schriftelijk mee heeft ingestemd. Elke vorm van rapportage richting opdrachtgever wordt vooraf aan de gecoachte voorgelegd.

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, door de site te gebruiken stemt u in met ons gebruik van de cookies.